RO.12 - 2111033 F

ro-12-2111033-f-1.jpg

RO.12 - 2111033 F

FIICA LUI ,, ANDREI "

TATA  : RO.09 - 718868 F ( click aici )


MAMA : RO.09 - 718859 F ( click aici )


FIICA

MAMA NEPOTULUI

NEPOTUL: RO15 - 833618 M

RO.12 - 2111033  F

ZBURAT DERBY NATIONAL 2014

ZBURAT TREI FI

DERBY NATIONAL PUI NICOLAEV 2014

TOTI CLASATI


A REALIZAT TOATE NORMELE  ( V - DF. -G + NIKOLAEV )

plus

 DERBY PUI NICOLAEV FOND 550 KM


           Loc. 2    DEMI FOND pui/c

             Loc. 3     GENERAL     pui/c


            Loc. 4    DEMIFOND pui/j

         Loc. 6    GENERAL pui/j


Loc. 2 IN ECHIPA LAUREAT PUI 2012/club


1.  TITA MIHAI V  2111024/12 -VITEZA - 202.12 pct

1. TITA MIHAI V  2111033/12 - VITEZA - 344.01 pct

3. TITA MIHAI V  2111042/12 -VITEZA -  744.13 pct

                                                                                    

2013


NICOLAEV 1        550 KM

VELIKA 1             670 KM

VALIKA 2            670 KM

NIKOPOL            750 KM

NICOLAEV 2       550 KM

 

NORMA    FOND    2013

NORMA     FOND   2014

ro-12-2111033-f-1.jpg